dcsimg
Fritext
Kategori
År
Mottagare
Senast rapporterade
 • 2018-05-31 Plan för referensgrupp 2018–2021-Uppdrag att stödja nationella demonstrationsplattformen Smart City Sweden
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
 • 2018-05-29 Remiss angående Europeiska kommissionens förslag till förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av online baserade förmedlingstjänster
  Mottagare: Utrikesdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-05-29 Yttrande angående remiss av Boverkets rapport 2017:32 Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning - M2018/00176/KI
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-05-25 Yttrande angående ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-05-21 Leverans av rapporten "Energiindikatorer 2018" och tillhörande beräkningsfil från Energimyndigheten
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
 • 2018-05-15 Avrapportering avseende underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt
  Mottagare: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
  Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
 • 2018-05-15 Remiss av promemoria om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper-utveckling av producentansvaren
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-04-27 Yttrande angående "Att främja gröna obligationer" (SOU 2017:115)
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-04-24 Remiss av ändringar i förordningen (2015:739 )med instruktion för allmänna reklamationsnämnden
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-04-24 Yttrande över Promemoria. En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
1 2 3 4 > >>