dcsimg
Fritext
Kategori
År
Mottagare
Senast rapporterade
 • 2018-03-13 Yttrande angående varupaket
  Mottagare: Utrikesdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-03-06 Avrapportering kortsiktsprognos vår 2018
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
 • 2018-02-27 Yttrande angående Promemoria: Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-02-27 Yttrande angående förordning om reduktionsplikt
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-02-27 Yttrande angående förordning om hållbarhetskriterier
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-02-27 Yttrande om förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:917) med krav på installationer för alternativa drivmedel
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-02-27 Yttrande angående Promemoria: Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnhavare
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-02-21 Redovisning av Energimyndighetens analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten
  Mottagare: Justitiedepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-02-20 Yttrande angående promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxid
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-02-20 Remissyttrande angående Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
1 2 > >>