dcsimg
Fritext
Kategori
År
Mottagare
Senast rapporterade
 • 2019-02-19 Yttrande angående kommissionens meddelande En ren jord alla
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2019-02-12 Remiss angående promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2019-02-12 yttrande angående kommissionens meddelande En ren jord åt alla
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2019-02-12 Yttrande avseende befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2019-02-05 Remiss angående betänkandet Rätt att forska - långsiktig reglering av forskningsdatabaser
  Mottagare: Utbildningsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden