dcsimg
Fritext
Kategori
År
Mottagare
Senast rapporterade
 • 2020-02-05 Remiss angående genomförandebestämmelser som kompletterar EU:s förordning (EU) 2019/1150
  Mottagare: Utrikesdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2020-02-05 Remiss angående Promemoria Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat
  Mottagare: Utrikesdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2020-01-29 Yttrande angående Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden