dcsimg
Fritext
Kategori
År
Mottagare
Senast rapporterade
 • 2017-12-19 Yttrande angående betänkande miljötillsyn och sanktioner en tillsyn präglag av ansvar respekt och enkelhet ( SOU 2017:63 )
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-12-19 Remiss av Naturvårdsverkets förslag till förbud mot utvinning av uran
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-12-05 Remiss av strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning ( 2008:463 )om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-12-05 Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
  Mottagare: Utbildningsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-11-21 Remiss angående Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2) och Boverkets rapport Digitala detaljplaner - Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21)
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-11-07 Yttrande angående promemorian ändringar i vissa författningar inom finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU,s dataskyddsreform
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-11-07 Yttrande angående promemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-11-07 Ansökan om tillstånd enligt lag(1966:314) om kontinentalsockeln till att lägga ut undervattenskablar på kontinentalsockeln på södra Midsjöbanken i Östersjön m.m
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-10-25 Yttrande angående Mikroplaster - Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-10-24 Yttrande angående Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell fosforförordning av EU-kommissionens förslag till gödselproduktförordning
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
1 2 3 4 5 6 > >>