dcsimg
Fritext
Kategori
År
Mottagare
Senast rapporterade
 • 2017-11-07 Yttrande angående promemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-11-07 Ansökan om tillstånd enligt lag(1966:314) om kontinentalsockeln till att lägga ut undervattenskablar på kontinentalsockeln på södra Midsjöbanken i Östersjön m.m
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-10-24 Yttrande angående Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell fosforförordning av EU-kommissionens förslag till gödselproduktförordning
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-10-17 Yttrande angående rapporten Ny modell för elmarknaden
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-09-29 Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-09-27 Yttrande angående promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-09-27 Yttrande angående remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordning
  Mottagare: Justitiedepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-09-19 yttrande över Laponia-förvaltningen- en utvärdering
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-09-19 Remiss angående Promemoria Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2017-09-19 Beslut, yttrande angående Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42Vem har ansvaret
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
1 2 3 4 5 > >>