dcsimg
Fritext
Kategori
År
Mottagare
Senast rapporterade
 • 2018-02-20 Remissyttrande angående Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-02-13 Yttrande angående Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på elmätare - Författningsförslag
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-02-12 Uppföljning av den maritima startegin delrapport förnybar energi
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
 • 2018-02-06 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-01-31 Yttrande angående ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-01-16 Yttrande angående Boverkets rapport 2017:23 - En mer förutsägbar byggprocess
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden